Banner-Eggleston-1280x150px_v1-cat

Biblioteca

Galerisme a Barcelona, un estat de la qüestió

Galerisme a Barcelona, un estat de la qüestió
Llucià Homs barcelona - 21/04/23

La pandèmia va posar sobre la taula la necessitat de repensar les dinàmiques del mercat de l’art. Des de Talking Galleries, el think tank que analitza i debat les pràctiques de les galeries d’art, hem volgut afavorir un espai per reflexionar en profunditat les maneres com opera tot aquest sector.

A finals del 2021, en un context encara pandèmic, vam organitzar un programa especial de cinc taules de debats. Concebudes com a sessions de treball, la voluntat va ser analitzar el present i el futur del galerisme a l’àmbit local. Focus Barcelona va reunir uns quaranta professionals representatius del sector, incloent-hi galeristes, col·leccionistes, comissaris, directors de museus i fires d’art. Amb el galerisme com a eix vertebrador, les sessions van girar al voltant de cinc grans temes, que vàrem considerar estratègics per detectar de quina manera les galeries, però també la resta de l’ecosistema de l’art de casa nostra, han d’evolucionar durant els pròxims anys.

En la primera sessió es va tractar la internacionalització de l’art català. El debat va centrar-se en les estratègies que caldrien per desenvolupar un mercat internacional, tot destacant-se, entre altres, la importància de fomentar la diplomàcia cultural amb museus internacionals, la necessitat de col·laboració entre galeries catalanes i de fora i el suport a les galeries perquè siguin presents en fires internacionals, com a alternativa davant la pèrdua d’un mercat local fort. 

La segona sessió es va centrar en l’anàlisi de les fires i altres esdeveniments artístics a Barcelona, un tema que va suscitar el debat sobre quin model de ciutat volem: una capital cultural i científica rellevant o una que dona prioritat a l’economia per damunt de tot? Es va constatar que la manca d’una gran fira va afavorir la proliferació d’altres d’especialitzades, com ho són LOOP, Swab i ArtsLibris.

La sessió «Galeries i ciutat» va analitzar el mapa actual de les galeries a Barcelona i de com interaccionen entre elles. Es va parlar de la disgregació del nucli de galeries del carrer Consell de Cent, i encara no s’ha generat cap altre nucli tan potent. Una reconcentració de galeries no seria suficient si no s’acompanyés d’altaveus potents i efectius per explicar les galeries i la seva activitat. 

Una altra sessió es va centrar en els vincles entre les galeries i els museus, per aprofundir en la relació, complexa però també imprescindible, entre institucions i mercat. Les galeries van reivindicar més protagonisme en la política cultural pública, que les ha de considerar al costat dels museus. 

Per tancar el cicle, l’última sessió va tractar del col·leccionisme privat i el mecenatge a Catalunya. Aquesta conversa, malgrat la lamentació –que va planar en totes les sessions– per un col·leccionisme local que sembla esllanguir-se i per la manca d’una llei de mecenatge, va voler ser propositiva, posant en comú els principals reptes de futur per refermar la reactivació d’aquest sector.

Com a resultat d’aquestes trobades, vam editar una publicació que està disponible al web Talkinggalleries.com i que recull les intervencions completes de cada sessió. Creiem que d’aquesta manera queda fixat un corpus, una radiografia que ens permet entendre molt millor el moment que viu el nostre sector i els reptes que se’ns plantegen com a col·lectiu. 

Eude, genericBanner-Eggleston-180x180px_v1-cat

Et poden
Interessar
...