Bonart_banner-1280x150_FONS-AVUI-90

Certàmens

Convocatòria comissariat Espai Dipòsit 2022

Convocatòria comissariat Espai Dipòsit 2022
bonart palma - 24/03/22

L’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, a través de la Direcció General d’Arts Visuals, que té com a finalitat la promoció i la difusió de les arts visuals i el pensament contemporanis al municipi de Palma, així com dinamitzar el context artístic de la ciutat i donar suport al desenvolupament professional, posa en marxa la contractació de comissariats, dirigida als comissaris i les comissàries, artistes i mediadors o equips mixtos que treballin des de l’art més actual, des de les hibridacions entre llenguatges, les relacions entre l’art i allò comú, projectes artístics relacionals, la mediació, les noves tecnologies, les reflexions entorn de l’art local... En definitiva, els comissariats entesos com a procés que vol interpel·lar el present per a generar pensament crític. L’objectiu d’aquesta contractació és seleccionar dos projectes de comissariat per a dur a terme durant el 2022 a l’Espai Dipòsit del Casal Solleric.

Destinataris 

Poden optar a la contractació els professionals, a títol individual o col·lectiu, que presentin un projecte de comissariat, compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i no hagin estat seleccionats a l’edició 2021 de la convocatòria de comissariats del Casal Solleric. 

Característiques de les propostes 

1. S’acceptarà sols una proposta per titular 

2. La previsió inicial és dur a terme el primer projecte entre els mesos de maig i agost de 2022 i el segon entre els mesos de setembre i desembre de 2022. Aquestes dates poden sofrir variacions per causes de força major. 

3. Es cerquen projectes site specific que tinguin en compte les característiques de l’espai. Es valorarà que integrin accions de mediació en la seva concepció o les possibilitin. 

4. Les intervencions hauran de ser respectuoses amb l’espai, declarat bé d’interès cultura el que comporta diferents condicionaments d’intervenció. No complir aquesta condició podrà ser motiu d’exclusió del projecte. 

5. La dotació econòmica de cada projecte és de 10.500 euros IVA inclòs. 

6. La proposta econòmica ha de detallar l’IVA, retencions d’IRPF o d’altres càrregues fiscals o impositives si escau, sense superar les quantitats que indica el quadre d’imports per a cada concepte. Si hi ha dietes o desplaçaments s’han d’incloure als honoraris, no es pagaran a part. 

Més informació sobre les bases de la convocatòria al link

LS_Online_BONART_180X180-25CC_Online_BONART_180X180

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88