Bonart_banner-1280x150_FONS-AVUI-90

Convocatòries

La Fundació Ynglada-Guillot convoca el LIX Concurs Internacional de Dibuix 2022

La Fundació Ynglada-Guillot convoca el LIX Concurs Internacional de Dibuix 2022
bonart barcelona - 17/01/22

La Fundació Ynglada-Guillot, amb la col·laboració de la Fundació Vila Casas i la Fundació Lluís Coromina, convoca el LIX Concurs Internacional de Dibuix 2022. 

Participants

Podrán participar todos los artistas españoles y extranjeros mayores de 18 años. Será condición indispensable que las obras sean originales y no hayan sido presentadas anteriormente en otro concurso o exposición. Solamente se puede presentar una obra por participante.

Temàtica

El tema es lliure.

Tècnica

Ha de ser un dibuix pur, en blanc i negre, fet amb pinzell o ploma, preferentment en tinta xinesa i podrà, així matiex, ser admès el dibuix en llàpis, estilogràfica, tinta corrent i altres mitjans adients a criteri del jurat. Excepcionalment podrà ser acceptada sèpia o sanguina amb exclusió de qualsevol altra coloració.

Mides

La mida del dibuix estarà compresa entre 40 x 40 cm. i 90 x 90 cm. Els dibuixos seleccionats s’emmarcaran amb un llistó de 2 cm. màxim i el dibuix es protegirà amb metacrilat o similar, mai vidre. No s’admetran obres cobertes només amb metacrilat subjectat amb cargols o pinces metàl·liques. Al dors del quadre presentat ha de dur adherit l’annex amb totes les dades en lletra clara i majúscula.

Enviament de les obres per al visionar i selecció per part del jurat

Els participants hauran d’enviar al correu electrònic secretaria@racba.org, entre l’1 i el 30 d’abril de 2022, les dades següents:

- annex amb totes les dades

- breu memòria de l’obra - currículum de l’artista

- imatge de l’obra amb una resolució de 300 ppd., en format TIFF o JPEG i d’una mida màxima de 2 MB., apta per ser reproduïda en el catàleg.

La taxa d’inscripció per a la participació és de 30,00 € a pagar per transferència bancària al compte: CAIXESXXX ES48 2100 3018 5522 0026 0951. No es consideraran les inscripcions que no hagin cobert la taxa corresponent en la data fi xada. Per qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció adreçar-se al correu: secretaria@racba.org

Seleció de les obres finalistes

El jurat farà una primera selecció en què revisarà les propostes rebudes.

Premis

L’obra premiada està dotada amb 4.000,00 €, premi indivisible. El dibuix passarà a ser propietat del patronat de la Fundació Ynglada-Guillot, el qual el destinarà al museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El jurat podrà atorgar fi ns a 5 accèssits, si s’escau. El guanyador del premi realitzarà una exposició individual dels seus dibuixos més recents a la sala de la Fundació Lluís Coromina, Espai Isern-Dalmau. El jurat podrà declarar desert el premi. El guanyador cedeix a la Fundació Ynglada-Guillot els drets d’imatge, comunicació, publicació i reproducció de l’obra premiada en qualsevol missatge o suport. El lliurament del premi es farà durant la inauguració de l’exposició.

Veredicte del jurat i exposició

El veredicte del jurat i la selecció d’obres per exposar es faran públics el dia 30 de juny de 2022 a les 18:00 hores, durant l’acte públic de lliurament del premi. L’exposició dels dibuixos estarà oberta entre els dies 30 de juny i 30 de juliol de 2022. El local on s’exposaran serà la sala d’exposicions de la Fundació Lluís Coromina, Espai Isern-Dalmau, carrer Mallorca 305, local 2, de Barcelona. L’horari és de dimarts a divendres de 17:00 a 20:00 hores; dissabte de 10:00 a 13:00 hores; diumenge i dilluns tancat.

Podeu consultar les bases d'aquest concurs al següent enllaç

Mapes_ametrics_Bonart_180x180 pxLimit_obert_Bonart_180x180 px

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88