Bonart_banner-1280x150_FONS-AVUI-90

Convocatòries

9è Premi Biennal de Pintura Torres García – Ciutat de Mataró 2022

9è Premi Biennal de Pintura Torres García – Ciutat de Mataró 2022
bonart mataró - 20/12/21

Després de la forçosa parada imposada per la pandèmia de COVID 19, l’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró presenta una nova convocatòria, la novena, del Premi Biennal de Pintura Torres García - Ciutat de Mataró 2022, complint així amb el seu objectiu principal: la promoció d’activitats artístiques a la ciutat de Mataró. L’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró ha manifestat sempre la ferma voluntat de creixement qualitatiu i quantitatiu d’aquesta activitat que no només eixampla el seu camp d’acció, sinó que dur el nom de la ciutat de Mataró arreu de l’Estat.

El Premi Biennal de Pintura, batejat com a Premi Torres García – Ciutat de Mataró, està dotat amb un important premi econòmic. D’abast estatal, compta amb un Jurat de gran prestigi professional Torres García representa un símbol internacional reconegut i preuat pel caràcter innovador de la seva pintura, des del noucentisme inicial fins el constructivisme i la seva participació en les primeres avantguardes.

La seva vinculació amb Mataró, els seus estudis a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis i l’impacte que el Maresme provocà en el jove uruguaià, impregnaren, en certa manera tota la seva trajectòria artística posterior.

En reconeixement, es va escollir com a logotip d’aquest Premi de Pintura un petit dibuix seu, a la ploma, que il·lustra el llibre “Historia de mi vida” i que representa el tren i l’estació de Mataró, símbols d’aquesta ciutat pionera del ferrocarril a Espanya. Amb aquest senzill grafisme, el premi enllaça l’artista amb la ciutat de Mataró, representats respectivament per la Fundación Torres García de Montevideo (Uruguai) i l’Excel·lentíssim  Ajuntament de Mataró.

El Jurat d’aquesta edició estarà format per Juan Manuel Bonet, exdirector de l’IVAM, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia i de l’Instituto Cervantes. Poeta, crític d’art i comissari d’exposicions; Glòria Bosch, historiadora de l’art, investigadora i curadora d’exposicions. Ha estat, coordinadora cultural de la Fundació Caixa de Barcelona, directora del Museu d’Art de Girona i directora d’art a Espais Centre d’Art Contemporani i a la Fundació Vila Casas; Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona, crític d’art i comissari d’exposicions; Julio Vaquero, pintor, dibuixant i escultor. Assessor artístic de la Fundació Sorigué. Guionista del programa “La mitad invisible” de TVE. Ha realitzat nombroses exposicions nacionals i internacionals; Eva Vàzquez, llicenciada en Història de l’Art, periodista cultural al diari “El Punt Avui” i Antoni Luis, president de l’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró, o persona en qui delegui, que actuarà com a Secretari del Jurat.

Bases del Premi Biennal de Pintura Torres García - Ciutat de Mataró 2022

1. Participants 

Podran participar-hi els majors d’edat residents a l'Estat espanyol.

2. Obra 

Cada participant només podrà concursar amb una obra, que no hagi estat mai seleccionada ni premiada a cap altre concurs.

3. Aspectes tècnics

El tema, el suport i la tècnica són lliures. Les mides mínimes de l’obra són 100 x 81 cm en qualsevol posició, i les màximes 162 x 162 cm. El llistó o salvaquadres, si en porta, no excedirà de 3 cm d'amplada. No s'admetran obres protegides amb vidre, però sí amb material plàstic irrompible.

4. Selecció prèvia

4.1. Amb data límit del dia 18 de febrer de 2022 els participants han de fer arribar un correu electrònic a l’adreça: premitorresgarcia2022@gmail.com

amb els tres arxius següents:

 

- LA BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ, en pdf, que cal descarregar des de la plana web de l’Associació (www.santlluc.org) i emplenar degudament. 

- Un document Word amb la reproducció de les dues cares del DNI o PERMÍS DE RESIDÈNCIA, i la reproducció de DUES OBRES RECENTS de l’artista.

- La imatge digitalitzada de l'obra que es presenta a concurs, en format jpg, a 72 ppp i 2 Mb de tamany màxim.  

 

Els tres arxius han d’anar necessàriament en el mateix correu i els tres han de portar com a nom d’arxiu els dos cognoms, separats per un guió i l’edat, amb l’extensió corresponent. Per exemple:

 

perez_roca45.pdf  (inscripció)

perez_roca45.doc  (DNI + altres obres)

perez_roca45.jpg  (imatge obra a concurs)

 

4.2. Sobre aquesta documentació presentada el Jurat procedirà a la selecció de les obres que s'admetran a concurs. Amb data límit del 9 de març es comunicarà per correu electrònic als seus autors l’acceptació o no de la seva obra. 

4.3. Juntament amb aquesta comunicació s’adjuntaran les instruccions necessàries (adreces, terminis) pel lliurament de l’obra i la seva posterior retirada.

 

5. Lliurament de l’obra  

5.1. L’obra ha de ser transportada i lliurada amb l'embalatge necessari per a protegir-la, i que ha de poder ser reutilitzable per a la devolució.

5.2. L'obra viatjarà per compte i risc del seu autor, a ports pagats i sota la seva responsabilitat. Les assegurances, si es fan, seran tanmateix per compte de cadascun dels participants.

5.3. L'obra anirà signada per l'autor i, al dors, hi constarà el nom i cognoms de l'autor, títol de l'obra i, en cas d’obra no figurativa, l’indicació “Dalt” i “Baix”.

 

6. Finalistes i Premi  

6.1. La recepció de les obres admeses a concurs es tancarà l’1 d’abril. Un cop tancada, el Jurat procedirà a la selecció de les 40 obres finalistes.

6.2. Amb data límit del 9 d’abril es comunicarà per correu electrònic als artistes seleccionats si han quedat finalistes o no.

6.3. S’estableix un premi únic de 9.000 per a l’obra guanyadora a criteri del jurat. De l’import del premi se’n deduiran les retencions fiscals pertinents d’acord amb la legislació vigent.

6.4. El Premi no podrà ser considerat desert pel Jurat. 

6.5. Es poden concedir fins a quatre guardons per als quatre primers finalistes.

6.6. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Entitat organitzadora (l’Associació Sant Lluc per l’Art). L’autor cedeix a l’Entitat tots els drets d’explotació durant el temps que fixi la llei i per a tot el món, mitjançant la signatura d'un document en el moment del lliurament del Premi.

6.7. Per desig exprés d'organitzadors i patrocinadors, l'Associació Sant Lluc dóna l’obra guanyadora a l'Ajuntament, mitjançant contracte, perquè passi a formar part del Patrimoni de la Ciutat. 

6.8. Les obres guanyadores de les diferents edicions queden exposades permanentment a l'ESPAI TORRES GARCÍA, al Foyer del TECNOCAMPUS de Mataró.

 

7. Veredicte i Exposició  

7.1. Les obres finalistes seran exposades a l’Ateneu Fundació Iluro, La Riera 92, de Mataró, del 10 de juny al 28 d’agost de 2022.

7.2. El dia de la inauguració, el 10 de juny de 2022, es farà públic el veredicte inapel·lable del Jurat. Prèviament a l'acte públic s’informarà personalment el premiat i els guardonats.

7.3. Juntament amb l'exposició s'editarà un catàleg amb les obres finalistes, així com la composició del Jurat i l'acta del seu veredicte.

 

8. Venda 

Els participants no guanyadors que desitgin vendre l'obra han de preveure que la venda suposarà un deu per cent del valor indicat en el formulari d’inscripció a favor de l’Entitat organitzadora. Aquests beneficis es destinaran a la promoció de l’art i a finançar la propera edició. Queda exclosa de venda l’obra guanyadora.

 

9. Incidències

9.1. L'Entitat organitzadora posarà la màxima cura en la conservació de les obres, però declina tota responsabilitat per pèrdua, danys, desperfectes, robatoris o qualsevol altre perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el transport, dipòsit o exposició.

9.2. Els autors de les obres exposades renuncien expressament als drets d’autor corresponents a la publicitat i comunicació explícites del Premi, en qualsevol medi, visual, imprès o digital, i al Programa de mà de l’exposició i al Catàleg del Premi.

9.3. El Jurat queda facultat per a decidir qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

9.4. Les obres no retirades en els terminis indicats es consideraran abandonades i l’organització en podrà disposar lliurement.

9.5. El fet de participar en el Concurs suposa la plena acceptació de les bases.

 

Per més informació

https://santlluc.org/

Premi_Bonart_180x180thumbnail_arranzbravo. general 04-2014

Et poden
Interessar
...

Bonart_banner-1280x150_FONS-AVUI-90