Banner-LS-1280x150

elkarrizketak

Quina opinió té el sector cultural sobre la incorporació de Manuel Borja-Villel al Departament de Cultura

Amb el propòsit de donar suport a la reformulació de les estructures clàssiques dels museus i donar veu a realitats i col·lectius històricament poc visibilitzats, Cultura de la Generalitat de Catalunya va anomenar Borja-Villel. Un nomenament que es veu amb cautela per la comunitat artística catalana

Quina opinió té el sector cultural sobre la incorporació de Manuel Borja-Villel al Departament de Cultura

El nomenament, per part del Departament de Cultura, de Manuel Borja-Villel com a director del programa temporal del Departament de Cultura per assessorar en el camp patrimonial ha estat rebut per la comunitat artística amb dubtes. Mentre es fa palès la necessitat de repensar, reordenar i redefinir el paper dels equipaments culturals i artístics catalans, també es reclama una major transparència en les condicions del nomenament i les funcions a desenvolupar.

Crítics, gestors i directors del panorama artístic català comparteixen amb la revista bonart les seves impressions sobre l'actuació del Departament de Cultura i el nomenament de Manuel Borja-Villel.

Què n’opina sobre la incorporació de Borja-Villel com a assessor líder del Programa temporal per al desenvolupament i encaix en el sistema museístic d’art del projecte d’ampliació del MNAC?

Natàlia Chocarro

El Museu Nacional d’Art de Catalunya, és sense cap mena de dubte, un equipament cultural que conté un dels fons artístics més distingits del món a través del qual podem llegir el relat de la nostra història. Passejar per les seves sales és atansar-se a la història d’un país que ha bategat amb la inèrcia dels principals moviments artístics succeïts a Europa des de l’alta i baixa edat mitjana fins a la primera meitat del segle XX. A més, l’entitat ha sabut escoltar allò que li reclamava la ciutadania a l’hora de donar veu a una generació d’artistes silenciada. I ho ha fet, amb un seguit de programes que posen l’accent en el coneixement i l’educació, en la programació de mostres temporals, i en el diàleg transgeneracional de creadors i creadores pertanyents a diferents moments i estils artístics. Amb tot, penso que la incorporació de Manuel Borja-Villel – a qui només podem elogiar la projecció aconseguida del vaixell insígnia de l’estat espanyol, el Museu Reina Sofía-, és, a priori, una resolució que hauria de contribuir a repensar, reordenar i redefinir l’ampliació que l’entitat té per davant.

Joan Maria Minguet

Per mi significa la versió de les portes giratòries de la cultura. 

Carme Clusellas

Tots els consellers tenen dret a la contractació d’assessors i no han de donar explicacions. Tot i això, el que ha sortit a premsa dirant molt de temps han sigut filtracions que han generat molta controvèrsia i no s’ha acabat d’entendre bé el que desenvoluparà com a assessor del departament de cultura. Caldria haver explicat des del principi, de manera oficial, les funcions concretes d’aquesta figura.

Albert Mercadé

Manuel Borja Villel és un gran professional, i el seu retorn al context artístic català és una bona notícia. Estem en un context d'articulació del sistema de l'art català (un procés dotat insuficientment recursos per cert), i necessitem mirades de tiro llarg i de vol ample. Ara bé, no soc tant entusiasta del mètode a través del qual se l'ha contractat; considero que caldria haver seguit els mateixos processos  de selecció que la gran majoria de contractacions al país, que es donen a través de convocatòries, especialment per les quantitats que rebrà la seva tasca, en el marc d'un context tant precaritzat com el nostre. I sotmetre a debat -que no n'hi ha hagut- la necessitat d'un perfil professional d'alta direcció com el seu, amb unes tasques tan indeterminades en un context tan mancat de figures i de contractacions d'alt perfil directiu (manquen mans i recursos a tot arreu). En qualsevol dels casos -perquè ho desconec- espero que la decisió hagi estat presa amb el diàleg, el consens i la prèvia aprovació de la direcció del MNAC, el qual fa anys que està treballant en el projecte d'ampliació del museu.

Montse Badia

D’una banda, considero molt important que hi hagi una coordinació entre museus amb una visió de conjunt. En aquest aspecte, Borja Villel és una persona amb una gran experiència, que ha liderat molt bé el Museu Reina Sofia. D’altra banda, però, és important limitar el marge de maniobra d’aquesta figura, per a no promoure una estructura jeràrquica. Caldrà respectar la independència de cadascun dels museus catalans.

Miguel Marcos

Espero que amb la seva direcció, el tracte amb les galeries sigui encara més habitual amb un feedback per ambdues parts. 

Carme Sais

Per poder valorar la situació em caldria tenir una informació més exacta de quin és l’encàrrec exacte que se li ha fet, qui li ha fet i amb quin objectiu. És a dir, em falta saber quina posició juga Borja-Villel en l’organigrama del Servei de Museus de la Generalitat i quina és la institució o institucions que han promogut i impulsen aquesta incorporació.

Creu que aquesta tasca s’ha de centralitzar amb una sola persona, o que seria millor generar un consell assessor més plural? 

Natàlia Chocarro

Soc de l’opinió que els consensos comptem amb molt més recorregut i, el que és més important, abasten múltiples i heterogènies mirades. La història de l’art és plural i, com a tal, hauria de ser interpretada; una mena d’arts combinatòria que defuig qualsevol interpretació categòrica o conclosa, per estendre’s entre dreceres…

Joan Maria Minguet

No tinc clar que es necessiti una figura que coordini tots els museus. En situacions de precarietat com l’actual, el millor seria que els directors tinguessin un suport institucional.

Carme Clusellas

Pel que sé, la voluntat del MNAC és tendir a la pluralitat i incorporar altres professionals de l’àmbit museístic en aquest consell assessor. Em consta que se’ns té en compte, i que arribat el moment, podrem debatre i participar en la mesura que el MNAC decideixi. No crec que calgui incorporar noves contractacions. Puc assegurar que per part del MNAC es treballa per a promoure la participació plural.

Albert Mercadé

Borja-Villel representa una mirada concreta parcial davant l'art català: en la seva genealogia particular hi ha grans absències, hi regna poc interès en moltes manifestacions de l'art del país; així que un consell assessor permetria incloure més varietat de discurs, més pluralitat, tant necessària avui i en el discurs que ell mateix defensa. En qualsevol dels casos, considero que qualsevol decisió hauria d’estar en la línia del museu i de la seva direcció, que s’ho ha guanyat amb el magnífic treball que ha fet el seu director i el seu equip, fet per cert amb molt de diàleg amb el teixit artístic (crítics, historiadors, comissaris) del país.

Montse Badia

Estem en un moment de pluralitat, que sempre és molt més interessant que la individualitat. És important promoure un intercanvi d’opinions i de punts de vista, i això ho veiem a tots nivells, a l’hora de treballar, de crear, etc.

Miguel Marcos

Desconfio de qualsevol consell assessor o de comitès. Com també de figures messiàniques.

Carme Sais

Jo crec en els lideratges forts i experts, i el MNAC ja té un lideratge fort i expert.  Borja-Villel també té aquest perfil, tots sabem que és una de les persones més qualificades en direcció de museus d’art del Sud d’Europa, però la seva funció no pot col·lidir amb la direcció del MNAC, el seu lideratge ha de respondre a un altre objectiu, pot ser més ampli, però això no ho sé, tot i que penso que només això podria justificar d’alguna forma la seva aparició a l’escenari. En definitiva, falta més claredat i transparència. Per altra banda, també soc molt partidària dels consells assessors d’institucions culturals, però el paper d’aquests consells ha de ser aquest, el d’assessorar, no el de decidir o liderar un procés. No oblidem que el MNAC té un Patronat en el qual estan representades les institucions que financen el museu. Aquestes són les que han d’explicar la seva decisió i evitar que hi hagi confusió.

Com creu que això afectara al desenvolupament de Pla de Museus 2030 aprovat per tots els agents del sector no fa més d’un any? 

 Natàlia Chocarro

El país requereix lideratge i aquest només pot ser entès des de la pluralitat. No tenim temps a perdre, el que ens hi juguem és quelcom patrimonial i, per tant, universal. Ens hi pertany a tots, i així és com voldria que s’interpretés.

Joan Maria Minguet

No conec a fons el pla de museus, però en conec molts altres que no han servit per res. En general, no tenen cap sentit mentre ens movem en territoris de precarietat on el govern destina un pressupost molt pobre. Són discussions que no tenen massa sentit.

Carme Clusellas

Vull pensar que no o almenys, quan ho hem preguntat, se’ns ha dit que no hi afectarà. Repeteixo, crec que s’ha fet una mala tasca comunicativa amb la contractació de Borja-Villel. Entenc que és un assessor departamental, ja que és una persona amb molt bagatge que pot aportar molt al panorama museístic català. El pla de museus és vigent, i recentment s’ha actualitzat tenint en compte els canvis i noves orientacions i preocupacions de la societat. Els objectius i les línies d’actuació que marca el pla no es veuran afectades, o no haurien de veure-s’hi.

Albert Mercadé

Desconec els detalls del Pla de Museus 2030, però espero que un dels puntals d'aquest pla sigui l'ampliació del MNAC i l'estructuració de Montjuic com a eix cultural de referència. Si el pla de museus incorpora això, Borja-Villel hi tindrà molt a dir i ajudar a fer-ho realitat.

Montse Badia

Considero que pot provocar moments de fricció, però estem en un moment de trobat noves maneres de fer i pensar-se els museus, així que és un moment difícil però també molt excitant.

Miguel Marcos

És d’esperar que aquest pla també contempli una relació més fluida amb les galeries.

Carme Sais

No l’hauria d’afectar. El pla de museus té la virtut de ser un pla consensuat de sector amb els professionals d’aquest sector , a banda de reconegut i aprovat pels responsables polítics, per això, és el full de ruta a seguir. L’arribada d’un nou professional a l’esfera directiva del sector, comissionat per la Generalitat, no hauria de suposar cap modificació o alteració al pla. Tot i això, a ningú se li escapa que els lideratges potents deixen petja i, si en Borja-Villel s’incorpora per liderar algun procés en el camp dels museus d’art de Catalunya, o del cap d’aquest sistema, més que no pas acompanyar, segurament marcarà l’accent, el ritme o la lectura d’aquest pla.

La-Galeria-201602-recursBaner-180x180-px

Interesatuko
zaizu
...

Bonart_banner-1280x150_FONS-AVUI-90