BannerFCC_Bonart
L\'Escola d’Art a Tortosa obre termini per a la contractació de serveis professionals

Notícies

L'Escola d’Art a Tortosa obre termini per a la contractació de serveis professionals

bonart tortosa - 29/04/19
Impremta Pages - banner-180x178Nial nou-180x178
L'Escola d’Art a Tortosa obre el termini per a la presentació d'ofertes per a la contractació de serveis professionals per al Curs Acadèmic 2019-2020.

L’Escola d’Art a Tortosa vol oferir pel curs 2019-2020 propostes formatives de curta durada, especialitzades i innovadores, en el camp de l’art, la cultura, el disseny i el patrimoni.
Per això vol comptar amb serveis de professionals externs que puguin aportar el seu saber professional a situacions educatives.

* Ens adrecem a vosaltres, per tal que planifiqueu la proposta el vostre curs: artistes, dissenyadors, fotògrafs, creatius, comunicadors, historiadors, gestors culturals, arquitectes, enginyers, humanistes, educadors...

Què cal fer?

1. Presentar una proposta formativa innovadora / Format: curs, taller, càpsula formativa o jornada / Temàtica: artística, disseny, cultural, patrimoni, conservació i restauració, art digital, teoria de l’art...

2. Públic a qui va dirigida la formació:

- Persones interessades en la formació, visual, plàstica i digital
- Professionals de l’art, la cultura, el disseny, el patrimoni artístic i la gestió cultural que volen ampliar i millorar les

seves habilitats i coneixements
- Professionals amb inquietuds innovadores i creatives en el seu àmbit de treball
- Persones interessades en desenvolupar la sensibilitat per les arts, la cultura i el patrimoni

3. Documentació, requisits i data de presentació:

- Durada del curs: entre 6 h i 40 h
- Títol, descripció de la formació, a qui va dirigit, objectius, estructura, continguts i pressupost
- Currículum professional detallat del nom o noms dels professors que l’impartiran, aptituds i inquietuds - Disponibilitat per formalitzar un contracte de serveis* durant l’any acadèmic 2019-2020
- Data màxima per a presentar la vostra proposta/es 31/05/2019 a:

Escola d’Art de la Diputació

Pl. Sant Joan, 5 43500 Tortosa eadtortosa@dipta.cat

*El contracte de serveis està regulat a l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Com es farà la selecció de les propostes rebudes?

- El claustre de professors i un representant del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona seleccionarà les propostes tenint en compte els següents criteris: innovació, especialització, valor afegit, professionalitat i idoneïtat dins el context formatiu de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa.

Quan es farà públic?

- Les propostes considerades adients, seran d’aplicació en el proper curs acadèmic. En sereu informats/des durant el mes de juliol del 2019.

A la imatge, Escola d’Art a Tortosa.

Et poden
Interessar
...