FCC-Segell-banner4
La Xarxa de Municipis de les Balears neix per defensar la cultura catalana

Notícies

La Xarxa de Municipis de les Balears neix per defensar la cultura catalana

bonart manacor - 27/03/13
BanerJaumeRiba05thumbnail_arranzbravo. general 04-2014
En el transcurs d’una reunió celebrada a la seu de la Fundació Mossèn Alcover de Manacor, avui dia 27 de març ha quedat constituïda la Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears. Aquesta nova entitat neix, inicialment, amb la participació dels següents municipis de les Balears: Manacor, Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Esporles,Valldemossa, Sencelles, Capdepera, Santa Margalida, Son Servera, Algaida, Santa Maria del Camí, Puigpunyent, Consell Insular de Formentera, Petra, Ses Salines, Porreres i Alcúdia.

En la mateixa reunió s’han escollit els integrants dels òrgans provisionals de govern, d'acord amb la següent composició: President: Jaume Alzamora Riera, batlle d'Artà; vicepresident: Sònia Cardona Ferrer, consellera de Cultura del Consell de Formentera; secretari: Francesc Miralles Mascaró, batlle d'Algaida i tresor: Gabriel Ferrà Martorell, batlle de Puigpunyent.

L’associació tindrà per objecte: Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des de els orígens fins avui, de totes les modalitats i els mitjans d'expressió; fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen; vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixen totalment o parcialment les finalitats de la Fundació; coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la fundació; qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària pel seu compliment efectiu.

Igualment, han fet constar que hi hagut altres municipis, concretament Es Migjorn Gran i Es Mercadal, que han manifestat la intenció de formar part de l'associació, encara que no han pogut assistir a aquesta reunió.

Els assistents han fet constar expressament que el motiu que els mou a crear l'associació és la promoció i defensa de la llengua catalana.

Et poden
Interessar
...

Torrent_Pagès_Banner