DP_Bonart-1280x150px

Exposicions

Jordi Tolosa: entre el temps i l'espai

Jordi Tolosa: entre el temps i l\'espai
Jordi Tolosa aborda i aprofundeix en la seva obra entorn a la percepció de l’espai i del temps: el que simbolitzen, com els sentim i el valor que els atorguem. Un espai geogràfic concret o inconcret que l’artista concep des de la pròpia individualitat però que comparteix amb la diversitat dels qui s’acosten a observar el seu treball. Un temps, d’altra banda, uniforme, imparable i objectiu que evidencia l’efímer de la vivència i de l’experiència. En la confluència d’ambdues realitats, és clar, l’individu, testimoni actiu i directe que qüestiona i es qüestiona. L’horitzó representa l’espai absolut i és per això que atrau especialment l’atenció de Tolosa, una línia llunyana en què fixem l’esguard, que delimita el tot o el res segons desitgem, i que suscita, curiositat, incertesa o il·lusió. A l’infinit, s’hi troben paisatges inexplorats per abastar o per témer, paratges ignots des d’on arribar per trobar-nos o retrobar-nos, indrets reals o quimèrics que sedueixen o espanten. A la fi, realitat i fantasia que s’acoblen i esdevenen consciència. Per a la seva creació plàstica i conceptual, l’artista parteix de formes bàsiques –la línia, el cercle, el quadrat–, de diferents dimensions, que actuen de fonament. A voltes els travessa o hi sustenta peces mòbils que evoquen equilibri però també atzar i oscil·lació, a voltes hi diposita cossos minerals i fluids que conviden a percebre’n el tacte o la inconsistència per preguntar-nos seguidament la procedència. Alhora les formes es converteixen en sòlides estructures que emmarquen emissions d’escenes instantànies. Tolosa no deixa de plasmar en les peces l’al·legoria temporal i, sobretot, la geogràfica, a través d’imatges dúctils i efímeres, planimetries impreses o substàncies provinents de la natura. Cal fixar-se en com la solidesa i la perdurabilitat de l’acer que basteix els petits i grans suports es confronten a la fragilitat i la variabilitat d’elements inconstants. Un recurs expressiu de contrast que es vehicula a través de formulacions heterogènies però que persegueix un mateix objectiu: induir distintes percepcions i sensacions per incitar realitats alternatives a les forjades pel mateix autor. L’exposició Four Horizons reuneix a El Puntal de Banyoles aquest particular univers de Jordi Tolosa. El coneixement i la imaginació, la ciència, la tecnologia i el sentiment, el llenguatge i els sentits donen forma i vida a una obra cognitiva, introspectiva, reflexiva, interactiva, sensible i artesana, tan atractiva d’estètica com estimulant de comprensió. A la imatge, "Mountains", de Jordi Tolosa.
SS_Bonart-180x180-OnlineNial nou-180x178

Et poden
Interessar
...