FCC-Segell-banner4
El Patronat del MNAC es posiciona respecte dels béns de Sixena

Notícies

El Patronat del MNAC es posiciona respecte dels béns de Sixena

bonart barcelona - 11/07/16
La-Galeria-201602-recursbanner-elscatala-180x180px
En relació amb la problemàtica derivada dels litigis que se segueixen davant dels jutjats d'instrucció núm. 1 i 2 d'Osca, respecte dels béns provinents del Monestir de Villanueva de Sixena que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Patronat ha adoptat per unanimitat, en sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2016, els acords següents:
1. El Patronat es dóna per assabentat de l'escrit presentat pel Conseller de Cultura de la Generalitat exposant davant del Jutjat d'Instrucció núm. 1 d'Osca, en relació amb els objectes provinents del Monestir de Villanueva de Sixena, que la voluntat de compliment de la resolució judicial dictada pel que fa a l'execució provisional de la sentència no l'eximeix del compliment dels tràmits administratius pertinents, com a motiu del qual, la data del 25 de juliol de 2016 fixada pel Jutjat resulta inassumible per poder portar a terme els tràmits legalment necessaris d'acord amb la legislació aplicable.
2. Recolzar i instar el President i el Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya per tal que aquest últim s'adreci a la titular del Jutjat d'Instrucció núm. 1 d'Osca, en termes similars als exposats pel Conseller de Cultura de la Generalitat, pel que fa a la seva responsabilitat i en el marc de la voluntat expressada de compliment del sentit de la resolució judicial sobre l'execució provisional de la sentència 48/2015, dictada en data 8 d'abril de 2015.
3. Interposar recurs d'apel·lació contra la sentència 51/2016, dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 d'Osca en data 4 de juliol de 2016 sobre les pintures murals provinents del Monestir de Villanueva de Sixena que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya, per entendre que la seva fonamentació és contrària a l'ordenament jurídic.
4. Instar el Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya per tal que amb caràcter urgent encarregui als serveis de Restauració i Conservació Preventiva del Museu un estudi sobre els riscos que podria originar el trasllat de les pintures murals objecte del plet, que puguin amenaçar la seva integritat i deguda conservació.
Tots aquests acords s'han pres per unanimitat.

A la imatge, vista de la sala on es troben les pintura de Sixena, al MNAC. (Foto Josep Losada-El Punt Avui)

Et poden
Interessar
...

banner-pablito