canal-mnactec-1280-150

Notícies

Nova convocatòria Beques Agita

Nova convocatòria Beques Agita
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts a la creació i a la producció, exhibi ció i difusió de les arts mitjançant les quals es pretén fomentar la creativitat facilitant l'apari ció, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres. La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Figueres en sessió de data 6 d'octubre de 2016 i publicades al BOP número 210, de 3 de novembre de 2016. El procediment per a l'atorgament de les subvencions és el de concurrèn cia pública. A tots els efectes el règim jurídic de l'objecte d'aquesta convocatòria serà el de les beques, enteses com una atribució dinerària d'una prestació en benefici dels sol·licitants sense con traprestació i realitzada per tal que el beneficiari pugui desenvolupar una activitat que com pleti i ajudi a la seva formació i projecció artística. Les Beques Agita van dirigides a artistes i creadors dels àmbits plàstic i visual, escènic, literari, audiovisual, musical i, en general, a totes aquelles persones i col·lectius amb un projecte crea tiu, amb especial interès pels que mostrin vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior (itinerància d'exposicions, divulgació, edició i gires d'espectacles). Són assumibles els projectes de producció, exhibició i difusió de la creació artística; les gires d'espectacles de teatre, dansa, música o circ; edicions artístiques en qualsevol format: publicacions, audiovisuals, multimèdia, etc., així com projectes artístics pluridisciplinaris. Es prioritzaran els projectes vinculats als creadors emergents. Només s'acceptarà un únic projecte per participant. No podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria aquells artistes o col·lectius que hagin estat becats en les tres darreres edicions de les Beques Agita. 
banner-oro-180x180-geneBanner-Consuelo-Kanaga-180x180px_v1-cat-1

Et poden
Interessar
...

Banner-Consuelo-Kanaga-1280x150px_v1-cat-1