Expo Josep Coll 2022 baner

Notícies

Barcelona: El director del Museu Picasso, Josep Serra serà el nou director del MNAC

bonart - 24/11/11
Eude, genericbanner-elscatala-180x180px
Avui dijous, dia 24 de novembre, el Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya, presidit com a vicepresident i en absència del president del MNAC pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, reunit en sessió extraordinària i d’acord amb la proposta de la Comissió d’Experts encarregada d’avaluar les candidatures presentades al concurs convocat per a la renovació de la direcció del Museu, ha resolt proposar el nomenament de Josep Serra Villalba per assumir la direcció del MNAC.

El comitè encarregat d’analitzar el perfil professional i els projectes dels candidats i elaborar els informes d’avaluació corresponents ha estat integrat per Miguel Zugaza, director del Museo del Prado; Maria Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura; Bartomeu Marí, director del MACBA; Josephine Matamoros, directora del Museu d’Art Modern de Ceret; Eduard Carbonell,  director del MNAC entre 1994 i 2005; Daniel Giralt-Miracle, Crític i historiador d’Art; i ha estat presidit per Miquel Roca, President dels Amics del MNAC.

Amb la proposta de nomenament de Josep Serra Villalba, es tanca el procés obert el passat 19 de setembre, data en què es van fer públiques les bases de la convocatòria per renovar la direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya. El període de presentació de candidatures es va tancar el passat  30 d'octubre. Un total de 17 candidats, 10 homes i 7 dones, s’han presentat a la convocatòria; 12 procedents de Catalunya, 4 de la resta de l’Estat espanyol, i 1 de l’estranger. Entre aquests candidats hi ha 7 persones amb experiència com a  directors de museus i 4 procedents de l’àmbit de l’Administració Pública. Les bases de la convocatòria establien que s’hi podien presentar aquells professionals especialistes en història de l’art i amb experiència acreditada en nivells de responsabilitat de l’àmbit museístic o similars. La convocatòria també fixava que els candidats havien de poder demostrar la seva capacitat de lideratge per a implementar i revisar les estratègies, polítiques i programes que fan possible assolir els objectius encomanats.

El 8 de novembre es va constituir la Comissió de Valoració. L’ha presidit Miquel Roca, president d’Amics del MNAC, en substitució de Narcís Serra, president del MNAC, qui es va retirar del procés mitjançant escrit adreçat al Conseller de Cultura  amb data del 31 d’octubre. La Comissió de Valoració, després d’analitzar la documentació presentada pels candidats, va dictaminar que 7 d’ells acomplien els requisits bàsics i entre aquests va seleccionar 3 finalistes. Tal i com preveuen les bases del concurs, als finalistes se’ls va demanar l’elaboració d’un document consistent en un breu guió del seu projecte de gestió per al Museu. En l’última fase del procés, la Comissió va sol·licitar entrevistes presencials amb els tres finalistes.Finalitzat aquest procés, la Comissió va acordar per unanimitat dels seus membres proposar al Patronat Josep Serra Villalba com a director del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

La Comissió en ple ha valorat la percepció del candidat quan a la dimensió artística i social del museu, els objectius estratègics, així com les diferents línies de treball a desenvolupar per la institució en els propers anys. La Comissió ha valorat l’experiència del candidat en l’àmbit de la gestió museística als nivells d’exigència establerts per les bases de la convocatòria”. Igualment la Comissió ha destacat “la seva capacitat de combinar les idees amb la pràctica de la gestió, presentant un cos teòric modern molt necessari per al MNAC, així com d’establir ponts de diàleg amb les institucions museístiques no només de la ciutat i del territori sinó de caire internacional”. En definitiva, la Comissió ha vist en el candidat un professional amb la capacitat per a liderar el canvi de paradigma que el MNAC ha d’afrontar en els principis del segle XXI.”

La proposta de nomenament del director del MNAC acordada avui pel Patronat serà comunicada a la Junta de Museus per a la seva aprovació. Posteriorment serà el Govern de la Generalitat qui nomenarà el director segons la proposta aprovada per la Junta de Museus, tal i com es preveu a l’article 17 dels Estatuts del Museu Nacional d’Art de Catalunya. A la vista del resultat del Concurs, el President del Patronat, Narcís Serra, ha comunicat al Conseller de Cultura la seva renúncia a la presidència del MNAC que, en les properes hores, comunicarà formalment al President de la Generalitat.

La convocatòria per a la provisió del càrrec de director del Museu Nacional d’Art de Catalunya explicita que el director del MNAC gestiona les col·leccions, l'activitat científica i els diversos programes (exposicions, educació, publicacions, comunicació, patrocini, etc.) que duu a terme el centre.  I fixa una sèrie d’objectius per a l’equipament en els propers anys:

a) Consolidar el MNAC com a museu de referència a nivell internacional, per la qual cosa haurà d’incidir principalment en la millora de la col·lecció permanent i la potenciació de les exposicions temporals

b) Aconseguir que les col·leccions del Museu ofereixin la més àmplia representació possible de l’art català al llarg del temps fins a les darreres expressions artístiques en què la necessària perspectiva històrica permeti incloure-les dins la història de l’art català

c) Aconseguir que les seves col·leccions representin el cànon català de la forma més àmplia possible i amb la voluntat de posicionar l’art català a nivell internacional. Les adquisicions que es facin per tal de definir i exposar aquest cànon hauran de ser planificades i implementades en concertació amb altres equipaments museístics.

d) Augmentar el seu impacte social i cultural, vetllant especialment per adequar la seva oferta expositiva i cultural al més ample ventall de públics possible mantenint en tot moment els estàndards de qualitat.

Josep Serra Villalba exerceix el càrrec de director del Museu Picasso de Barcelona des de l’octubre de 2006. En l’exercici d’aquest càrrec, ha estat el responsable, entre altres tasques, de: Pla estratègic del Museu per al període 2007-2013. Definició i programació de les noves línies d’exposicions. Comissariat de les successives presentacions de la col·lecció. Definició, execució i posada en marxa del Centre de Coneixement i Recerca i del seu programa científic. Creació dels Programes Educatius i Universitaris del Museu. Creació dels consells d’honor i científic i del programa social. Transformació progressiva del model de gestió per a dotar de forma jurídica pròpia el museu. Llicenciat en Història de l’Art (especialitat en Contemporani) per la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Serra Villalba és codirector i professor del Postgrau de Museologia de la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2010, a més de professor convidat en el Màster oficial en gestió del Patrimoni de la Universitat de Barcelona també des del 2010, i professor convidat al Seminari internacional The Arts in Barcelona de la Boston University des de l’any 2009. Entre juliol del 2005 i octubre de 2006 va ser subdirector general de Museus i Promoció del Patrimoni Cultural de la Generalitat on va impulsar el Programa de gestió de les infraestructures culturals. Entre abril de 2002 i juny de 2005, va exercir com a responsable de Serveis Culturals i com a coordinador General de la Fundació Caixa Catalunya, on prèviament havia estat el coordinador de la commemoració del 75è aniversari de l’entitat. Entre desembre de 1996 i gener de 2000, Josep Serra Villalba va ser successivament coordinador responsable d’exposicions itinerants, coordinador d’exposicions de producció pròpia del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i responsable de patrocinis. A més d’autor de nombrosos catàlegs, Josep Serra ha estat també comissari de destacades exposicions, entre altres;  “El Cos i el Cosmos. Art escultòric del Mèxic Precolombí”, la Pedrera, 2004, “Eudald Serra. Rastres de Vida”. Palau de la Virreina. 1998-1999,  “El cartell a Catalunya 1888-1936”. Saló del Tinell. 1995.

El nou director del MNAC substituirà Maria Teresa Ocaña, que ha dirigit el Museu durant els últims 5 anys i va accedir al càrrec també mitjançant un concurs.

Et poden
Interessar
...

817x88-HISTÒRIA-DE-L'ART[1]