canal-mnactec-1280-150

Notícies

Girona: Narcís Figueras, nou director del Patronat Francesc Eiximenis

bonart - 19/12/11
El Consell Plenari del PFE de la Diputació de Girona ha elegit Narcís Figueras com a nou director d'aquest organisme autònom, que té confiada la promoció dels estudis locals en l’àmbit territorial de la Diputació i que agrupa diversos centres d’estudis i entitats de recerca de la regió. Narcís Figueras és el candidat que havia presentat el Centre d'Estudis Selvatans, entitat de la qual és president. El càrrec de director del Patronat l’havia exercit, des que es va crear, Pere Freixas, director del Museu d’Història de la Ciutat de Girona, en representació de l’Institut d’Estudis Gironins. Coincidit amb el canvi de mandat, el Consell Plenari del PFE, que presideix Xavier Soy, ha elegit també els cinc vocals de la Comissió Permanent en representació dels centres adscrits: Enric Saguer (Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines), Lluís Costa (Institut d'Estudis Gironins), Sergi Martí (Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca), Julià Maroto (Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles) i Pere Gifre (Institut d'Estudis Empordanesos). El Patronat inicia aquesta etapa precisament en l’any del seu cinquantè aniversari. Fundat el 1962, ha viscut diversos canvis d’estructura i normativa interna, com ara l’adaptació al període democràtic (amb la incorporació de la Generalitat) el 1983 i la pràcticament refundació com a organisme autònom local el 1996. Ara mateix, es planteja continuar donant suport a les activitats i publicacions dels centres adscrits, dins l’actual context pressupostari, i celebrar els cinquanta anys al llarg dels quals ha dedicat atenció al paper de l’erudició local en la cultura catalana dels segles xix i xx i, en especial, a la producció investigadora del període 1962-2012 a la regió de Girona. Inicialment publicarà una primera circular amb una crida a la participació i a la recepció d’originals i, un cop analitzat el resultat, la Comissió Permanent i el Plenari del PFE hauran de debatre i acordar la tipologia de la jornada o jornades que es duran a terme. La tasca inicial d’aquest mandat és la reforma de les bases per concedir ajuts i la millora global de les publicacions de cara a promoure'n la indexació, així com la presència en repositoris digitals. El Patronat es proposa reforçar el seu paper com a federació dels centres d’estudis adscrits, impulsar les relacions amb altres institucions afins, contactar amb el teixit investigador i amb la universitat, i promoure trobades i activitats més freqüents entre els centres, així com participar activament en les que es facin més enllà de les comarques gironines, amb l’objectiu de projectar a la societat l’activitat i el paper dels centres en recerca, publicacions i dinamització de la cultura local. La trobada de centres d’estudis. La propera trobada, la XVII, dels centres d’estudis gironins ja està prevista pel 5 de maig de 2012 a Tossa de Mar. Narcís Figueras (Sils, 1962) és filòleg i professor a la Universitat Oberta de Catalunya, on ha dirigit la titulació de filologia catalana i la revista digital Digithum: Les Humanitats en l’Era Digital. Com a investigador ha format part de diversos grups i projectes de recerca tant a la UOC com a la UdG, on està adscrit a l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Els seus treballs versen sobre aspectes d’historiografia en la cultura moderna i contemporània i sobre literatura i territori, en especial a la regió de Girona. En l’àmbit de la gestió de publicacions, ha coordinat des de 1984 la revista anual Quaderns de la Selva i la col·lecció «Estudis i Textos», que publica els treballs de la Beca de Recerca la Selva. És membre de la redacció de la revista Frontissa ?Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC)? i de Plecs d’Història Local (L’Avenç). Pel que fa a la gestió d’entitats, és president del Centre d'Estudis Selvatans des del 1999, membre del PFE, vicepresident de la CCEPC, on presideix la comissió de recerca (des del 2001), i patró de la fundació Institut Ramon Muntaner (des del 2003). Ha organitzat jornades i ha coordinat obres col·lectives i catàlegs d’exposicions. Quant a la seva producció vinculada als estudis locals, podem destacar que és autor dels capítols de la Selva de l’Atles literari de les terres de Girona (2003), coordinat per N. J. Aragó i M. Vilallonga. Va coordinar l’edició del volum 60s versus 80s: Literatura, música i arts visuals a Girona i a Catalunya (1960-1980) (2003) i del catàleg de l’edició gironina de Germinabit: L'expressió religiosa en llengua catalana al segle xx (2003). Junt amb M. C. Jiménez i J. Santesmases, va coordinar i editar les actes de la jornada «Cultura i recerca local al segle xx: Dels erudits locals als centres d’estudis» (2010). Amb Joan Llinàs, ha coordinat el volum Història de la Selva (2011) de la col·lecció d’històries comarcals que edita la Diputació de Girona, i també amb Llinàs, un diccionari biogràfic de més de 800 persones amb rellevància pública a la comarca de la Selva al llarg de la història (en procés d’edició).
inclassificablesJP_Bonart-180x180-Online_

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88