MG_Bonart-1280x150p

Notícies

Barcelona: Es publiquen les bases per escollir la nova direcció del Museu Picasso

bonart - 22/12/11
Des d’avui dia 22 de desembre del 2011 ja es poden consultar les bases de la convocatòria per proveir de nou director/a el Museu Picasso de Barcelona, càrrec que va quedar vacant després del nomenament de Josep Serra com a director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

El Museu Picasso de Barcelona és un centre de referència per al coneixement del període de formació i els primers anys de trajectòria de Pablo Picasso. Obert al públic des de l’any 1963, a partir de la donació a la ciutat orquestrada pel mateix artista, que volia marcar la seva especial vinculació amb Barcelona, el Museu Picasso disposa d’una col·lecció de 3.800 obres.

Declarat Museu d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona ha promogut en els darrers anys la remodelació i ampliació de l’equipament. La inauguració aquest any 2011 del Centre de Coneixement i Recerca del Museu Picasso ha representat un punt culminant en aquest procés. S’inicia ara una nova etapa de desplegament amb l’obertura de nous programes i noves línies d’acció. Amb vista al futur, es considera necessari continuar desenvolupant les següents línees estratègiques:

1. Accentuar l’especificitat del museu amb un discurs propi i adaptat a les realitats culturals barcelonina i catalana dins d’un marc d’actuació internacional.

2. Apostar per la construcció de noves narratives sobre l’artista i per la revisió de la relació entre Picasso i Barcelona.

3. Reforçar la presència del museu a escala nacional mitjançant la Xarxa Picasso Catalunya.

4. Posar l’accent en la col·lecció com a motor del museu, potenciant les noves adquisicions així com l’obtenció d’obres per donació, compra o dipòsit dels nombrosos arxius i materials documentals vinculats a Picasso.

5. Emfasitzar la generació de coneixement i recerca per tal d’esdevenir un espai de referència per a l’estudi i la investigació sobre l’artista.

6. Convertir el centre en un museu obert a la ciutat i al món, als seus ciutadans en definitiva, dotat d’una oferta de serveis i activitats propis d’un museu del segle XXI.

7. Avançar en el desenvolupament d’una governança autònoma del museu a través de la creació d’una fundació pública aprovada recentment com a mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona

Els candidats interessats en ocupar el càrrec de director/a del Museu Picasso hauran de presentar el seu curriculum vitae i un breu avantprojecte a l’Institut de Cultura de Barcelona abans de les 14.00 hores del dia 30 de gener de 2012 i hauran de acreditar, entre altres requisits, la possessió de coneixements com a especialista en art, així com experiència en gestió cultural i en nivells de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars. Es valoraran també els coneixements en l’obra picassiana i els coneixements demostrats en cultura i les seves diverses vessants per tal que pugui relacionar el món de l’art amb altres disciplines artístiques, humanístiques i científiques  per donar un enfocament global i multidisciplinari. També hauran d’acreditar els coneixements de les llengües catalana, espanyola, francesa i anglesa i demostrar habilitats de lideratge rellevants, un elevat nivell de capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes.

Les sol·licituds presentades les analitzarà, en una primera fase d'avaluació de mèrits, una comissió d'experts constituïda a aquest efecte, formada per set persones designades d’acord amb el Comitè Executiu del Consell de Cultura de Barcelona, que seleccionarà les propostes que passaran a una segona fase, en què es duran a terme les entrevistes corresponents. La comissió proposarà a l’ICUB una llista amb les tres millors candidatures ordenades i valorades en funció dels seus mèrits. Finalment l’ICUB elevarà proposta a l’Alcalde per al nomenament de nou director/a del Museu Picasso.

 

 
Visites Palau Moja_180x180thumbnail_arranzbravo. general 04-2014

Et poden
Interessar
...