BANNER

Convocatòries

El Centre Cívic Can Felipa obre convocatòria

bonart barcelona - 31/07/19
El programa d’arts visuals del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova Convocatòria, destinada a donar suport a la creació emergent en les seves tres modalitats: Comissariat, Creació artística i Comunicació gràfica. Els projectes seleccionats donaran forma a la progra- mació 2020 de Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa, un programa d’experimenta- ció, formació i producció en col·laboració amb entitats, institucions i col·lectius del barri del Poblenou, per tal de construir complicitats entre les arts i la ciutadania. Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals, a través de tutories individu- alitzades, en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes. Can Felipa vol fomentar així el treball col·laboratiu i la reflexió crítica i pràctica en la producció artística i la seva exhibició, tot facilitant vies de professionalització en l’àmbit de l’art contemporani o diversificant el perfil professional. La presentació de propostes es realitzarà exclusivament online a través del web de Can Felipa, on també es pot descarregar l’inventari i el plànol de la sala, així com algunes orientacions per elaborar l’acció del La(b) Felipa i el pressupost. Per a projectes de comissariat de temàtica lliure, que siguin inèdits i que destaquin per la seva qualitat, l’experi- mentació i l’adequació tant als recursos disponibles com a la sala d’exposicions de Can Felipa. Cal facilitar les dades personals i adjuntar un únic dossier (màxim 5 MB) que inclogui: + Proposta de projecte expositiu, que reculli: argumen-tació teòrica (màxim 3.500 caràcters amb espais); relació d’obres/artistes i justificació (màxim 1.500 caràcters amb espais per a cada obra/artista) amb les fitxes tècniques, la documentació gràfica i els enllaços que es considerin pertinents; descripció de les neces- sitats de producció; calendari, pressupost i la possible implantació a la sala d’exposicions. + Proposta d’acció en el marc del La(b) Felipa, que faci- liti la mediació entre el projecte presentat i la ciuta- dania, i que s’acabarà de dissenyar de forma conjunta durant les tutories. + Currículum o biografia breu (màxim 1.500 caràcters amb espais). La dotació econòmica serà de 7.000€ per projecte de comissariat, repartits en 1.000€ d’honoraris i 6.000€ de producció (inclou honoraris i producció dels/les artistes participants i el treball de mediació amb el La(b) Felipa). El treball de tutoria anirà a càrrec de Julia Morandeira i Clàudia Elies; i Laia Ramos per a les accions del La(b) Felipa. Per a projectes artístics, individuals o col·lectius, de caràcter expositiu, que siguin inèdits i que destaquin per la seva qualitat, l’experimentació i l’adequació tant als recursos disponibles com a la sala d’exposicions de Can Felipa. Statement o descripció conceptual del treball del/la dissenyador/a (màxim 1.500 caràcters amb espais). + Currículum o biografia breu (màxim 1.500 caràcters amb espais) i dossier gràfic que reculli l’obra recent, amb les fitxes tècniques i els enllaços que es consi- derin pertinents. Currículum o biografia breu (màxim 1.500 caràcters amb espais) i dossier professional que reculli la documentació gràfica de projectes recents, realitzats o no, i la corresponent fitxa tècnica. La dotació econòmica serà de 6.000€ per projecte exposi- tiu, repartits en 1.000€ d’honoraris i 5.000€ de producció (inclou la producció d’obra nova i el treball de mediació amb el La(b) Felipa). El treball de tutoria anirà a càrrec. La dotació econòmica serà de 2.300€ per a cada exposi- ció, repartits en 1.000€ d’honoraris i 1.300€ de produc- ció, amb un total de tres exposicions. El treball de tutoria anirà a càrrec de Priscila Clementti i Clàudia Elies. de Martín Vitaliti i Clàudia Elies i; Laia Ramos per a les accions del La(b) Felipa. Per a dissenyar la comunicació gràfica dels projectes seleccionats en aquesta Convocatòria i que constitu-eixen la temporada d’exposicions 2020 de Can Felipa. Concretament, es tracta de treballar en col·laboració amb els comissaris i els artistes seleccionats, així com amb la coordinadora del programa d’arts visuals i amb els serveis de producció, per dissenyar el material de comunicació que es deriva de cada exposició i de les activitats del La(b) Felipa, que varia en funció de cada projecte: publicació o invitació impresa, banderola, vinils i altres tipus d’aplicacions informatives fulls de sala, cartel·les...–, difusió en suport virtual –newsletter, dossier de premsa...–, etc. Cal facilitar les dades personals i adjuntar un únic dossier (màxim 5 MB) que inclogui: + Statement o descripció conceptual del treball de l’artista (màxim 1.500 caràcters amb espais). + Proposta de projecte expositiu, que reculli: argumentació teòrica (màxim 3.500 caràcters amb espais), relació d’obres/projectes i justificació (màxim 1.500 caràcters amb espais) amb les fitxes tècniques, la documentació gràfica i els enllaços que es considerin pertinents; descripció de les necessitats de producció; calendari, pressupost i la possible implantació a la sala d’exposicions. Cal facilitar les dades personals i adjuntar un únic dossier (màxim 5 MB) que inclogui: + Proposta d’acció en el marc del La(b) Felipa, que faciliti la mediació entre el projecte presentat i la ciutadania, i que s’acabarà de dissenyar de forma conjunta durant les tutories. A la imatge, Centre Cívic Can Felipa.
SS_Bonart-180x180-OnlineBonart_banner-180x180_FONS-AVUI-90

Et poden
Interessar
...

0224-banner-bonart-MetgeRural-1280x107px