BannerFCC_Bonart
Informe de Cristian Añó al CoNCA

Notícies

Informe de Cristian Añó al CoNCA

bonart barcelona - 03/12/16
BONART-180x180-SADEthumbnail_Centre Pere Planas nou 2021
El CoNCA va encarregar a Cristian Añó, membre de Sinapsis, col·lectiu de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques col·laboratives, l'estudi Aproximació a l'ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya.

Per debatre i analitzar l'esmentat estudi El CoNCA va convocar, el dia 1 de desembre, a institucions, centres formatius i professionals del món de l’art i la cultura a la Jornada L’ecosistema de la formació artística a Catalunya. Un punt de trobada, amb l’objectiu de visibilitzar la realitat/realitats en el que es desenvolupa la formació artística orientada a la professionalització.

A partir del treball realitzat, i compartit, per a l’informe en el qual es presenta una cartografia de l’ecosistema, eminentment formal, i en la que es desplega l’oferta formativa per àmbits, nivells educatius i centres que la configuren, el CoNCA proposa reforçar els espais de trobada per a la participació i la col·laboració actives de tots els agents implicats. L’informe pren atenció també al marc d’interaccions que es produeix entre el cicle formatiu i el professional a través de la recerca, les pràctiques, l’emprenedoria i la inserció laboral.

D’altra banda, abordar aquesta cartografia ha comportat, a més, examinar de forma col·lateral els aspectes que determinen les interdependències administratives organitzatives, els marcs normatius, així com els processos d’avaluació que acrediten centres i titulacions.

En la primera part de la Jornada, l’autor de l’informe, Cristian Añó, ha fet un repàs dels punts abordats en  l’informe. Posteriorment Fernando Herrnández, professor de la Facultat de Belles Arts de la UB, ha dissertat sobre la realitat de la formació artística al país, els punts febles, les seves possibilitats i les expectatives a les quals hauria d’aspirar, més enllà de l’establert per l’ordenació i ha comparat la nostra realitat en relació a la d'altres paiïsos propers. A la segona part, una taula formada per Olga Adroher, del Departament d’Ensenyament, Montserrat Solé, del Departament d’Empresa i Coneixement, Núria Comet, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i Nèlida Falcó, del Departament de Cultura, han compartit opinions sobre el sistema que tutela la formació artística, els marcs que n’estableixen la disposició i els projectes impulsats per cada una de les institucions o en col·laboració.

El debat amb el públic assistent ha estat molt present i actiu en la Jornada i en aquest s’han manifestat els diferents punts de vista i expressat valoracions i aspiracions, fruit de realitats i responsabilitats diverses. Totes les veus han convergit, però, en la necessitat de reforçar els espais de col·laboració per a fer més consistent una xarxa formativa i professional cada cop més plural i en constant canvi.  Fomentar la complicitat, les sinergies i el diàleg entre les instàncies governamentals, pedagògiques i artístiques farà possible l’articulació d’un sistema/ecosistema ric i prolífic en iniciatives i creativitat.

Et poden
Interessar
...