FCC-Segell-banner4

Exposicions

Byeonghee Bae i Kim MinAh a la Galeria Bat Alberto Cornejo

bonart madrid - 22/12/16
Gif_Viladot_180x180_2thumbnail_arranzbravo. general 04-2014
El 22 de desembre a les 19.30 h. Galeria Bat Alberto Cornejo de Madrid inaugura l'exposició del Cicle Diàlegs, de Byeonghee Bae Citizens above of building Episode 4 - Balloon House i Kim MinAh amb La veu a les mans. Es podrà visitar fins al 4 de febrer del 2017.

Carlos Delgado ha escrit que "Byeonghee Bae (Corea del Sud, 1981), que s'estrena en el panorama expositiu espanyol amb una mostra individual a la galeria BAT Alberto Cornejo, ha desenvolupat una breu però intensa poètica que té com a nucli iconogràfic a l'ésser humà contemporani. Emfatitzats sobre pedestals, homes i dones revelen una corporeïtat forta, extreta de la fusta a través de la força de la talla directa, i que modula unes pells irregulars així com uns rostres incomplets i deshabitats. D'aquesta manera, les propietats del material són incorporades al procés de configuració i són, fet i fet, un component clau de l'efecte formal.
Tota la perspectiva d'accent simbòlic que podem aplicar als objectes que porten els personatges no és sinó una resposta reactiva a l'opacitat emocional que caracteritza el món contemporani. Byeonghee Bae trasllada la dimensió retòrica de les seves narracions a una sèrie d'objectes (cases, maletes o telèfons mòbils, entre d'altres) que acompanyen a uns subjectes anònims; la proximitat a la realitat és aportada pel viu cromatisme de la seva vestimenta mentre que, per contra, la pell mai arriba a ser tocada per la policromia. En aquest sentit, l'artista orquestra una manera de dir en què l'evidència no és el que importa sinó el revers d'ella: els plans de color incideixen en ressaltar la realitat del superflu mentre que el cos, seu de la nostra identitat, es defineix des de la cruesa del material escultòric.
Byeonghee Bae aposta, amb indubtable audàcia, per l'ambigüitat narrativa, l'ajustat control dels elements expressius i la hibridació entre el pictòric i l'escultòric. És des d'aquesta perspectiva que l'artista aconsegueix una obra que aparenta una fàcil comprensió per part de l'espectador però en el subjacent múltiples derives situades a la sinuosa frontera de l'enteniment".

Per la seva part, Delgado s'ha referit a l'exposició de Kim MinAh d'aquesta manera: "Les mans alberguen un inabastable arxiu de gestos al servei de la comunicació. Kim MinAh (Corea del Sud, 1969) explora en els seus últims treballs la mobilitat, ductilitat i desplaçament dels signes gestuals per enunciar un repertori de possibilitats que, més que remetre a significats conclusos, funcionen com a símbols d'alt rendiment semàntic.
A través de la seva pintura, Kim MinAh estableix una constant dialèctica entre aquest repertori de gestos, diverses figures geomètriques i objectes de clara intenció simbòlica. La plenitud del color i la rotunditat lineal del dibuix incideixen en la transparència compositiva d'unes imatges la metodologia essencial és, per tant, l'aparent polaritat entre iconografies.
D'aquesta manera, l'oposició entre els gestos de la mà i els signes visuals (geomètrics o figuratius) apel·la a un anhel permanent per contradir una línia argumental unificada, és a dir, revela una voluntat de fer de la contraposició d'elements dispars un reflex de les seves inquietuds conceptuals. I aquestes inquietuds procedeixen de la seva entesa del llenguatge com un sistema de comunicació estructurat però que també és capaç d'albergar una lògica fluctuant on tenen cabuda els afectes i les emocions".

Et poden
Interessar
...

970x250_appec2021