JP_Bonart-1280x150px-Online-

Notícies

Comunicat de la Fundació Gala-Dalí sobre l'exhumació de les restes mortals del pintor

Comunicat de la Fundació Gala-Dalí sobre l\'exhumació de les restes mortals del pintor
bonart figueres - 21/07/17
La Fundació Gala-Salvador Dalí informa del següent: Durant la nit del dia 20 al 21 de juliol del 2017 s'ha procedit a l'exhumació de les restes mortals de Salvador Dalí, que reposen sota la cúpula del Teatre Museu Dalí de Figueres, sense que s'hagin produït incidències. El transcurs del fets s'ha produït de la forma següent: A les 20h s'ha rebut la comitiva judicial a la porta del museu composta per la Secretària Judicial de Figueres, tres representants de l'Institut Mèdic Forense, dos representants dels serveis funeraris a qui s'ha donat accés a l'interior del Museu Dalí juntament amb els advocats de les parts del procés (Estat, Fundació Dalí i Sra. Abel) així com els representants de la Fundació i un seu equip tècnic. S'ha iniciat el procediment d'exhumació instal·lant unes carpes per maximitzar la discreció i intimitat, i s'ha sol·licitat a tots els presents l'entrega de mòbils i dispositius electrònics per evitar qualsevol gravació d'imatges. Seguidament s'ha muntat una politja per aixecar la làpida que es troba sota la cúpula i s'ha procedit a l'aixecament sense incidències. A partir d'aquest moment, únicament han romàs a l'interior una representació reduïda de les parts del procés i de la comitiva judicial. Una vegada aixecada la làpida s'ha accedit a la tomba i, a dos metres de profunditat, al fèretre. I posteriorment, s'ha procedit a l'obertura per part dels especialistes. Després de l'extracció de mostres biològiques per part dels metges forenses, s'ha tornat a tancar el fèretre per retornar-lo a la seva ubicació original. Immediatament després s'ha procedit al re-posicionament de la làpida, donant-se per conclosa la intervenció judicial. S'ha conclòs definitivament el procés d'exhumació, i s'ha procedit a les tasques de neteja. El museu ha quedat llest per la seva obertura en horari habitual a les 9h del matí. El procediment s'ha dissenyat amb l'objectiu d'intentar minimitzar l'impacte sobre l'edifici del Museu (edifici protegit per tractar-se d'un Bé Catalogat), l'impacte sobre la tomba de Salvador Dalí i les seves despulles, procurant en tot moment salvaguardar – dins del possible – la intimitat i la memòria del Mestre. Aquesta exhumació va ser ordenada pel Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Madrid, i ha estat executada pel Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Figueres. L'exhumació és una prova sol·licitada per la Sra. Pilar Abel Martínez en el procediment judicial que té instat, en el qual sol·licita que es declari que és filla de Salvador Dalí, admesa pel jutjat malgrat l'oposició de la Fundació i de l'Estat espanyol, que són les demandades en aquest procediment. Contra l'admissió d'aquesta prova, la Fundació va presentar en data 30 de juny del 2017 un recurs de reposició, recurs que no en suspenia la pràctica. Aquest recurs, secundat també per l'Estat espanyol, encara no ha estat resolt i és per aquest motiu que l'exhumació s'ha portat a terme. La Fundació va rebre el 7 de juliol del 2017 una cèdula de citació i requeriment judicial que indicava el 20 de juliol del 2017 a les 09:30h per procedir a l'exhumació, i la requeria perquè facilités a la comitiva judicial l'accés a les despulles mortals de l'artista i manifestés si en gestionaria ella mateixa els treballs necessaris. El dimarts següent, dia 11, la Fundació va comunicar aquesta citació i requeriment a l'Ajuntament de Figueres, atès que aquest és el propietari del Teatre-Museu Dalí, que és un edifici catalogat, i l'exhumació comporta la realització d'obres a l'edifici. L'Ajuntament va contestar al cap de tres dies tot indicant els permisos i autoritzacions municipals que calien per a la realització d'aquestes obres. Després de rebre la citació i el requeriment, la Fundació va portar a terme un estudi dels treballs que caldria fer al Teatre-Museu per tal d'accedir de la millor forma a les despulles mortals de Salvador Dalí i dels mitjans i materials que caldrien per accedir-hi, així com dels inconvenients que representava el fet de tractar-se d'un museu obert al públic, amb un gran nombre de visitants donada l'època de l'any i amb moltes reserves ja confirmades i pagades. Alhora, la Fundació, amb la voluntat de minimitzar els perjudicis que poguessin patir els visitants que es desplacessin a Figueres amb la intenció de visitar el museu, va suspendre l'acceptació de reserves i de venda d'entrades anticipada per al dia 20. De l'estudi es desprenia que seria molt problemàtic portar a terme els treballs d'exhumació el dia 20 a les 09:30h. La Fundació ho va comunicar al jutjat, tot manifestant-li els enormes inconvenients que comportaven aquests treballs, els enormes perjudicis que es causarien i els riscos per a la seguretat i l'ordre públic, i va declinar gestionar-los i assumir-ne responsabilitats. Va proposar que els treballs es portessin a terme fora de l'horari d'obertura del museu, ja fos el mateix dia 20 a la nit, o bé una altra nit del mes de juliol, o bé un dilluns a partir del mes d'octubre, quan el museu roman tancat. Finalment, i atenent als arguments presentats per la Fundació, el jutjat va accedir el passat dia 18 a dur a terme l'exhumació el dia 20 durant la nit. En aquestes circumstàncies, la Fundació va acceptar gestionar-ne els treballs per tal d'assegurar que l'actuació es dugués a terme de la forma més adequada per preservar les obres dalinianes. Un cop realitzada l'exhumació, la Fundació manifesta que: 1. Considera del tot improcedent l'exhumació que s'ha dut a terme de les despulles mortals de Salvador Dalí, per les raons exposades en el seu recurs de revisió: La resolució judicial que va acordar l'exhumació no està motivada i no té cap mena de fonament. No hi ha cap indici que la pretensió de la demandant, Sra. Pilar Abel Martínez, tingui cap fonament, ja que l'únic que ha aportat és una manifestació notarial d'una senyora que diu ser amiga de la mare, on afirma que aquesta li va dir que el pare de la seva filla era Salvador Dalí. Abans d'acordar un acte tan invasiu com l'exhumació de Salvador Dalí en un museu, s'hauria d'haver exigit a la demandant, Sra. Pilar Abel Martínez, –tal com van proposar la Fundació i l'Estat espanyol– que fes una prova d'ADN comparant el seu amb el del seu pare legal (ja mort) o amb el del seu germà, per tal d'aportar així el mínim indici exigible que no és filla ni germana d'aquests. 2. Malgrat la seva total disconformitat amb l'exhumació, la Fundació ha respectat les resolucions judicials i ha col·laborat perquè es portés a terme, però no comparteix que ni la demandant ni el Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Madrid no hagin tingut en compte que les despulles mortals de Salvador Dalí es troben al Teatre-Museu de Figueres (que rep en aquesta època de l'any uns 4.000 visitants al dia) ni hagin tingut en compte que es tracta d'un edifici catalogat de propietat municipal. La Fundació Dalí agraeix que el Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Figueres hagi mediat perquè, almenys, s'hagi pogut fer en horari nocturn. 3. La Fundació es reserva les accions que li puguin correspondre per exigir les responsabilitats que s'hagin generat com a conseqüència dels importants perjudicis i costos que aquesta exhumació li ha ocasionat. A les imatges, muntatge de les carpes a l'interior del Teatre-Museu Dalí.
Escenari_prodigios_Bonart_180x180 pxthumbnail_arranzbravo. general 04-2014

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88