BannerFCC_Bonart
Es convoca el segon Concurs de Pintura Ràpida

Convocatòries

Es convoca el segon Concurs de Pintura Ràpida

bonart oristà - 17/11/17
thumbnail_arranzbravo. general 04-2014Eude, generic
S'ha convocat la segona edició del Concurs de Pintura Ràpida d'Oristà, que tindrà lloc el dia 26 de novembre del 2017. Per aquest any, s'ha augmentat la dotació dels premis fins a 1.950 euros (600€ pel primer, 400€ pel segon, 350€ pel tercer i 300€ pel quart i cinquè).

Com a novetat hi haurà un dinar popular per els pintors/es i acompanyats, a un preu qentre 12 ó 13 euros) i que caldrà reservar amb antel.lació, al telèfon al 680453450 o al 697790797.

Bases del concurs

1_ Es convoca el 2on. Concurs de Pintura Ràpida d’Oristà pel diumenge dia 26 de novembre de 2017. Tema: Oristà, carrers, places i racons en dia de la Fira. La dotació econòmica del concurs serà de 1.950 euros en total.
2_ Hi poden participar artistes de qualsevol edat i categoria, de forma gratuïta. La tècnica és lliure.
3_ Les inscripcions es faran al Local Social d’Oristà (Plaça Catalunya), de les 8 a les 10 del matí. Les teles seran en blanc o amb un fons d’un sol color uniforme, que seran segellades per a poder concursar.
4_ Les obres hauran de ser entregades al Local Social d’Oristà abans de les 2 de la tarda, lloc on quedaran exposades fins a les 8 del vespre del mateix diumenge. Les obres es presentaran sense signar, que es podrà fer una vegada el jurat hagi comunicat el seu veredicte.
5_ El Jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit de l’art i la cultura, i la seva decisió serà inapel·lable.
6_ El veredicte i el lliurament de premis es farà públic a les 5 de la tarda del mateix dia del concurs, al Local Social d’Oristà. Amb la finalitat de no deslluir l’acte d’entrega de premis, es recomana als autors de ser-hi presents. Només es farà entrega del premi a l’autor de l’obra premiada, que en cas de no ser-hi, s’haurà de recollir posteriorment a l’Ajuntament d’Oristà.
7_ Es farà publicitat del concurs i del veredicte a diferents mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a la pàgina web municipal www.orista.cat
8_ Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Oristà i passarà a formar part del Catàleg Artístic Municipal, amb la transmissió de tots els drets que la propietat intel·lectual implica.
9_ Les obres no premiades es podran posar a la venda al preu que fixi el seu autor.
10_ Les obres no venudes es podran recollir fins el dia 31 de desembre de 2017 a l’Ajuntament d’Oristà presentant el corresponent rebut. Les obres no retirades en el termini abans esmentat, es consideraran donades i passaran a formar part del Catàleg Artístic Municipal.
11_ Durant el decurs del certamen l’organització tindrà la màxima cura de la conservació de les obres però no es farà responsable dels possibles desperfectes, danys, pèrdues o perjudicis que puguin sofrir.
12_ L’Organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades pel sol fet de presentar-se al concurs.
13_ Si per causes meteorològiques el concurs no es pogués dur a terme, l’organització podrà determinar una altra data, que serà notificada als participants.

Et poden
Interessar
...