M-CCX-TESLA-Banner-817x68px-CAT

Notícies

Es convoca la 21a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona

bonart Girona - 07/02/18
Peral_Banner-Bonart_180x180Baner_Fontcuberta_Bonart_360x356px
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca una nova edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, que aquest any arriben a la 21a edició, amb l’objectiu de donar valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona, mostrant la qualitat i el rigor dels professionals.

Als Premis s’hi poden presentar obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, que s’adscriuran en una de les quatre categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers. Les propostes presentades seran valorades pel Jurat que aquest 2018 el formen els arquitectes José Miguel Roldán i Andrade, Anna Maria Bordas i Geli, Pablo Garrido i Torres, i un membre de l'actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC, que actuarà com a secretari sense vot. El Jurat atorgarà un premi per cada categoria: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers.

El termini per presentar les propostes acaba a les 14 hores del divendres 9 de març de 2018.

Bases

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com a una de les funcions destacables mostrar la tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels valors de l’arquitectura, acció que desplega en múltiples formats per tot el territori.

En aquest sentit, ja des del 1997, la Demarcació de Girona del COAC convoca anualment els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona, per tal de mostrar la qualitat i el rigor dels professionals. Es poden presentar als premis obres que abordin diferents escales de treball, entorns i formes d’intervenció que s’adscriuran en una de les quatre categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers. 

En aquesta 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2018, la Demarcació de Girona del COAC organitzarà dues exposicions: una primera exposició a la sala “La Cova”, durant els mesos de març i abril, que mostrarà la totalitat de les obres presentades, i una segona exposició itinerant de les obres seleccionades que s’inaugurarà al juny, durant l’acte de lliurament dels Premis, a la sala d’exposicions de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona, on es donaran a conèixer les obres guardonades. Aquesta segona exposició, a partir del mes de setembre, viatjarà a diversos espais començant per la Delegació Garrotxa-Ripollès a Olot i la Delegació de l’Alt Empordà a Figueres. L’exposició també podrà viatjar a altres localitats per tal de difondre les obres i els premis més enllà de les comarques gironines.

Les obres seleccionades i premiades passaran a formar part del fons documental digital que any rere any configuren una major base de dades, actualment de 547 registres, a la web d’Arquitectura Contemporània de les Comarques de Girona (www.arquitectes.cat/premisarqgi) permetent la consulta per llocs, tipologies i autors amb accés obert als professionals, investigadors i ciutadans.

1.- ÀMBIT
La Demarcació de Girona del COAC convoca la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. L’àmbit d’aquests premis són les Comarques de Girona. Dins les categories Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers, poden optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

2.- PARTICIPACIÓ
Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes sempre i quan en sigui l’autor, el propietari o el promotor.

3.- CATEGORIES
L’objectiu és premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol localització de les comarques gironines. Caldrà inscriure les obres en una de les quatre modalitats següents:

  1. A) Arquitectures: tot tipus d’intervencions arquitectòniques tant d’edificis de nova planta, com de reformes i rehabilitacions d’edificis existents.  1. B) Interiors: obres de reforma i obra nova on l’accent del projecte recaigui en el tractament de l’espai interior, independentment de la seva escala i tipologia.  1. C) Paisatges: actuacions on l’exterior en sigui el protagonista, des dels jardins als parcs, així com intervencions urbanes a diferents escales, carrers, places i edificacions vinculades al tractament de l’espai exterior.  1. D) Efímers: obres de durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies.


4.- JURAT
El Jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:

Jurat: José Miguel Roldán Andrade, Anna Maria Bordas Geli i Pablo Garrido Torres.

Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC.

L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

El Jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases. El Jurat farà una primera selecció de les obres de cada categoria, reservant-se el dret de canviar de categoria les obres presentades en les diferents modalitats.

El Jurat es reunirà presencialment durant la segona quinzena de març. Els criteris de valoració seran decisió del mateix jurat i es visitaran les obres que es considerin oportunes. L’organització es posarà en contacte amb els promotors per coordinar les visites del Jurat. Els autors i/o col·laboradors de les obres no hi podran assistir.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de modificar la configuració del Jurat en cas de ser baixa algun dels seus components.

5.- RECONEIXEMENTS
PREMIS DEL JURAT:

El Jurat atorgarà un Premi 21a edició per cada categoria: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers.

PREMI DE L’OPINIÓ:

S’atorgarà un Premi de l’opinió a l’obra més votada de l’exposició de les obres presentades, que tindrà lloc a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, a l’edifici de la Pia Almoina a Girona.

Els autors de les obres guardonades rebran un diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.

6.- DOCUMENTACIÓ

  1. a) Fitxa de participació (veure document adjunt)


Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabilitat respecte l’autenticitat de les dades expressades pels participants a les fitxes d’inscripció.

  1. b) CD / DVD que contingui:


1.- Arxiu del panell en format PDF DIN-A3 a 300 dpi de resolució. (pes màxim de l’arxiu – 5MB)

2.- Un màxim de 5 fotografies, en ordre de preferència, en format 20 x 24 cm digitalitzades en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300 dpi a CMYK.

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb una resolució de 300 dpi i mida DIN-A4.

4.- Text descriptiu de màxim 1000 caràcters espais inclosos, en format word. En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters.

5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

  1. c) Panell A1:


El panell a presentar pels participants haurà de preservar l’anonimat en tot moment. Aquest ha de ser de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN-A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en aquestes bases per a la seva composició.

La composició del panell en format DIN-A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2018/premis.zip

En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona del COAC pot demanar més material si ho considerés necessari.

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que pugui generar tot el material presentat i seran responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per a presentar-se als premis per part dels propietaris, promotors, usuaris o d’aquells que tinguin drets legítims sobre l’obra i el material presentats. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual, de protecció del dret d’intimitat o en matèria de protecció de dades de caràcter personal derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar les exposicions que podran viatjar, i a editar un catàleg digital amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital.

La Demarcació del COAC es reserva el dret d’utilitzar les imatges presentades per activitats de difusió d’àmbit cultural o de l’activitat col·legial en general. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.

La Demarcació de Girona del COAC amb la voluntat de fer una major difusió de les obres, es reserva el dret d’organitzar activitats, actes, una visita a les obres seleccionades i una visita a les obres premiades informant prèviament i demanant col·laboració als propietaris i autors.

7.- CALENDARI
El termini pel lliurament del material corresponent a la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 hores, del divendres 9 de març de 2018. No s’acceptarà documentació fora d’aquest termini. Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, plaça Catedral núm. 8, 17004 Girona (fins al 9 de març), o a les delegacions de la Garrotxa-Ripollès a Olot (fins al 8 de març) i Alt Empordà a Figueres (fins al 7 de març). Més informació al telèfon 972 41 27 27 o al correu electrònic cultura.gir@coac.cat. No serà vàlid el certificat d’enviament. A finals de març s’exposaran a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, edifici de la Pia Almoina, la totalitat de les obres presentades. El dijous 4 de maig es donaran a conèixer les obres seleccionades. La primera setmana de juny es donaran a conèixer les obres premiades en un acte públic a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC, i s’inaugurarà l’exposició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2018 a la sala d’exposicions de l’edifici de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona del COAC.

Et poden
Interessar
...

benedormiens_Àlvar_suñol_2