banner-elscatala-817x88px
Es convoca el Concurs de pintura a Sant Gregori

Convocatòries

Es convoca el Concurs de pintura a Sant Gregori

bonart sant gregori - 06/03/18
Baner BonArt 180x178 Agenda Girona Culturathumbnail_arranzbravo. general 04-2014
Els dies 28 i 29 d'abril tindrà lloc el Concurs de pintura a Sant Gregori, organitzat per l'ajuntament. Hi haurà premis per a infantils, juveniles i adults, així com per a la categoria Sant Gregori urbà, Sant Gregori paisatge i aquarel·la.

Bases:

Informació general:
Participants: Podran participar tots els artistes que ho desitgin.
Data: Dissabte dia 28 i diumenge 29 d’abril
Tema: El municipi de Sant Gregori. A la categoria d’adults hi haurà dues temàtiques “Sant Gregori urbà” i
“Sant Gregori paisatge i patrimoni”. A la resta de categories (infantil i juvenil) la temàtica s’ha d’ajustar obligatòriament als límits del municipi. El terme de Sant Gregori inclou els nuclis de Domeny, Taialà, Sant Medir, Cartellà , Ginestar i Constantins.
Tècnica lliure

Inscripció
Les inscripcions on-line cal fer-les al web www.santgregori.cat fins al dijous 26 d’abril. S’enviarà un correu electrònic amb el número d’inscripció que s’haurà de presentar en el moment de segellar el suport el mateix dia.
Horari d’inscripció: De 9 a 10 i de 15 a 16 h el dissabte. Diumenge de 9 a 10h.
Lloc: Centre Cívic de Sant Gregori. Carrer Robacorba num. 6
És obligatori presentar els suports a la taula d’inscripció. Cada participant pot segellar un màxim de dos suports. En la categoria d’adults s’acceptarà només una obra per a cada temàtica (urbà o paisatge. En les categories infantils i juvenils es poden presentar màxim dues obres.
El segellat de control s’empremtarà al darrera i a un lateral del suport. El segell ha de quedar sense pintar.
L’artista ha d’estar present tant en el moment del segellat del suport com en el del seu lliurament.

Recepció
El concurs finalitza el diumenge 29 d’abril a les 16h de la tarda com a màxim. Les obres es poden presentar des del dissabte 28 d’abril de 15 a 19h fins al diumenge de 9 a 12h i de 15 a 16h. Les obres es portaran al centre cívic de Sant Gregori, Sala Mediterrània (Pl. Ajuntament).
L’autor rebrà un resguard (*) per l’obra.
El Jurat farà una selecció prèvia de les obres participants. Totes les obres seleccionades seran exposades fins al dia 1 de juny al Centre Cívic de Sant Gregori, o altre sala que es consideri
Les obres sobre paper, s’han de presentar muntades en suport rígid, essent permesos els marges en blanc. Per a totes les tècniques, les obres es presentaran sense cap mena de llistó, marc o elements.
Suport: Format mínim 10 figura. Tela, paper o fusta. La mida no podrà ser superior a 100 cm pel costat més ample. Només seran admeses en suport blanc o preparats amb una capa de color uniforme.
Temps: de les 8 del matí del dissabte 28 fins a les 14h del diumenge 29 d’abril.
L’artista podrà posar preu a la seva obra.

Inscripció
Les inscripcions on-line cal fer-les al web www.santgregori.cat fins al dijous 26 d’abril. S’enviarà un correu electrònic amb el número d’inscripció que s’haurà de presentar en el moment de segellar el suport el mateix dia.
Horari d’inscripció: De 9 a 10 i de 15 a 16 h el dissabte. Diumenge de 9 a 10h.
Lloc: Centre Cívic de Sant Gregori. Carrer Robacorba num. 6
És obligatori presentar els suports a la taula d’inscripció. Cada participant pot segellar un màxim de dos suports. En la categoria d’adults s’acceptarà només una obra per a cada temàtica (urbà o paisatge. En les categories infantils i juvenils es poden presentar màxim dues obres.
El segellat de control s’empremtarà al darrera i a un lateral del suport. El segell ha de quedar sense pintar.
L’artista ha d’estar present tant en el moment del segellat del suport com en el del seu lliurament.

Jurat
Per tal de donar el màxim de relleu a l’acte de lliurament dels premis i donada la transcendència de l’acte , es prega l’assistència dels participants al concurs.
Totes les obres seleccionades estaran exposades al Centre Cívic de Sant Gregori fins al 20 de maig. Després d’aquesta data les obres no premiades es podran recollir al Casal Sant Grau de Sant Gregori, de dilluns a diumenge de 9 a 12h i de 15 a 19h. Caldrà presentar el resguard. Passat el termini de 30 dies les obres passaran a ser propietat de l’entitat organitzadora.
Només aquelles obres excloses de l’exposició poden ser retirades pels autors el diumenge 29 d’abril un cop finalitzat el concurs.
Les obres no premiades, segons voluntat de l’artista, es podran posar a la venta una vegada inaugurada l’exposició.
Les obres premiades quedaran en propietat de les entitats patrocinadores dels premis.
Tots els artistes podran recollir les obres no premiades a partir del 21 de maig presentant el corresponent resguard.
Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
Tots els participants en el concurs cedeixen a l’Ajuntament els drets d'explotació de les obres presentades, incloent-hi els drets d'ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció dels mateixos, així com el dret de transformació per a la seva publicació en la pàgina web del concurs o en qualsevol pàgina web, xarxes socials o altres publicacions de l’Ajuntament en relació amb el concurs.

Premis
Infantil (6 a 11 anys). Tres premis en material de pintura.
Juvenil (12 a 17 anys). Tres premis amb productes gastronòmics. Adult (a partir de 18 anys).
Premis generals
Categoria Sant Gregori urbà:
Primer premi : 800 Segon Premi: 600 Tercer premi: 400
Categoria Sant Gregori paisatge:
Primer premi : 800
Segon Premi: 600
Tercer premi: 400
Premi especial paisatge riberenc: 200
Aquarel·la:
Categoria Sant Gregori urbà. Primer premi : 300
Categoria Sant Gregori paisatge. Primer premi : 300
El premi lliurat no és susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. El premi atorgat és personal i intransferible, és a dir, en el cas que, per qualsevol circumstància, el / la premiat /da no pogués o no
L’organització vetllarà per les obres inscrites, però no es fa responsable dels possibles danys que es puguin produir.
Amb la inscripció, els participants acceptaran les bases, l’exposició de l’obra, la decisió del jurat i les decisions dels organitzadors per resoldre casos no previstos.

A tenir en compte
L’organització no es fa responsable de cap contingència que puguin patir les obres o materials durant el desenvolupament del concurs i durant el període expositiu. Els participants renuncien a qualsevol indemnització que els pogués correspondre per aquest concepte.
Tot allò que no hagin previst aquestes bases es regirà per la normativa vigent que sigui d’aplicació per raó del tema .
Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així com dels drets i obligacions que se’n deriven, i de forma específica les decisions del Jurat, així com el fet de no incórrer en cap dels supòsits de prohibició d’obtenció de la condició de beneficiària que preveu l’art 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencionEl jurat està format per professionals en l’àmbit cultural i artístic i pels patrocinadors dels premis. Podran declarar desert algun dels premis si consideren que la qualitat de les obres així ho exigeix. El veredicte i lliurament de premis serà inapel·lable i es farà públic a les 18h del mateix dia.
Et poden
Interessar
...

728x90