banner-elscatala-817x88px
Les excavacions del Collet apunten cap a la vil·la romana assentada durant 6 segles

Notícies

Les excavacions del Collet apunten cap a la vil·la romana assentada durant 6 segles

bonart sant antoni de calonge - 11/04/15
Baner_HaPicasso_Bonart_360x356Baner_Viladot_Bonart_360x356
El Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona finalitza la primera campanya d’excavacions a la vil·la romana del Collet a Sant Antoni de Calonge, que apunten cap a un jaciment amb una certa complexitat evolutiva, amb un període llarg d’existència i amb elements que demostren la importància d’aquesta vil·la.

Les excavacions són el resultat d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calonge en el marc d’un projecte que es prolongarà fins l’any 2017.

Les excavacions arqueològiques del Collet de Sant Antoni han permès determinar un període llarg d’existència d’aquest jaciment, que es situaria entre els segles I aC i V dC. Les últimes troballes mostren un espai amb una certa complexitat evolutiva, i s’hi han pogut localitzar elements com tessel·les de mosaic, per exemple, que mostren la importància i luxe que la vil·la devia assolir en alguns moments de la seva història.

L’objectiu de la campanya actual, dirigida pels arqueòlegs Lluís Palahí, Josep Burch i David Vivó era doble, per una banda obrir una superfície suficientment gran que permetés realitzar una valoració de l’estat de conservació de les estructures i de les estratigrafies del jaciment, i per l’altra, poder apreciar el grau de complexitat evolutiva i estructural de la vil·la.

Aquesta respon a l’esquema de les grans vil·les residencials d’època romana on es combinaven els espais de lleure amb les instal·lacions industrials. L’indret era especialment interessant des del punt de vista escenogràfic, ja que el que actualment és una petita elevació al centre del nucli urbà, en època romana era un llarg esperó que s’endinsava dins el mar, amb l’edifici residencial al capdamunt.

Els treballs d’excavació s’han prolongat al llarg de cinc setmanes  (del 2 de març al 2 d'abril) i han comptat amb la participació d’estudiants de doctorat i màster de la Universitat de Girona.

El projecte és possible gràcies al conveni entre l’Ajuntament de Calonge, que en destaca la importància historiogràfica del jaciment i l’aportació d’aquest conjunt al patrimoni del municipi, i l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, i s’integra dins el programa de projectes quadriennals de recerca arqueològica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Collet, troballes arqueològiques des del 1897

La vil·la del Collet, localitzada al nucli de Sant Antoni de Calonge, és un jaciment de gran valor històric declarat Espai de Protecció Arqueològica que se situa a la part alta de l’elevació del mateix nom, en un espai on en època medieval hi va existir el cenobi femení de Santa Maria del Mar, posteriorment reconvertit en masia.

Les primeres notícies de la vil·la daten de l’any 1897 quan de forma fortuïta es va localitzar un extraordinari dipòsit de peces de bronze (datat al segle VII), la majoria de les quals es conserven al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona. També del segle XIX són algunes notícies que feien referència a la troballa d’un paviment de mosaic a l’era de la masia.

Els primers treballs a la vil·la es varen realitzar l’any 2000, amb una petita campanya de prospecció i la realització d’alguns sondeigs, sota la direcció de Josep Maria Nolla i Paula Santamaria, de la Universitat de Girona, que entre altres elements varen posar al descobert un tram d’aqüeducte, una construcció que abastia d’aigua a la vil·la. En anys posteriors es varen localitzar a la part baixa del turó les restes d’una gran terrisseria associada a la vil·la.

Et poden
Interessar
...

BONART_BANNER-POSTECTURA-817x68